Pozemok(orná pôda), v katastrál.úz. Zvolenská Slatina -na predaj

Autor: HP Realitná Kancelária <horniak(at)hprk.sk>, Téma: Pozemky, Vydané dňa: 27. 09. 2016


Pozemok(orná pôda), sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zvolenská Slatina(extravilán). Parcelné číslo pozemku je 1850/3. Výmera pozemku je 21 897m2. Poloha pozemku je severo-východná(susedí s pozemkami: orná pôda a zastavané plochy a nádvoria - v extraviláne). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.
pozemok