Stavebné pozemky v katastrál.úz. Horša(okr.Levice) -na predaj

Autor: HP Realitná Kancelária <horniak(at)hprk.sk>, Téma: Pozemky, Vydané dňa: 12. 12. 2018


Pozemky sú situované v malebnej mestskej časti Levíc -Horša. Parcelné číslo pozemku je 16/1(zastavané plochy a nádvoria -cca 371m2), a parcelné číslo druhého pozemku je 1308/8(záhrada -cca 537m2). Na pozemku s parcel. čísl. 16/1, sa nachádza menšia stavba rodinného domu(súpis. číslo 85). Poloha pozemkov je mierne východná(mierne zastavaná časť -intravilánu). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.
Horša-stavebný pozemok
Horša-stavebný pozemok