Pozemky v katastrál. úz. Levice -na predaj

Pozemky sa nachádzjú v zastavanom území obce Levice(v časti medzi ul.Družstevnícka a Slnečnicová). Parcelné čísla pozemkov sú 8733 a 8731/1. Výmera pozemku p.č. 8733 je 1100m2 a pozemku p.č. 8731/1 je 935m2. Poloha pozemkov je severo-východná. Na pozemku p.č. 8733 sa nachádza stavba so súpis. č.3771 s výmer.24m2 a na pozemku p.č.8731/1 sa nachádza stavba…

Upozornenie / Inzercia

HP Realitná kancelária v zastúpení JUDr. Patrikom Horniakom prehlasuje, že skutočnosti uvedené na tejto stránke, týkajúce sa prezentovaných nehnuteľností zodpovedajú stavu ku dňu uvedenia na internetovú stránku. HP Realitná Kancelária je overenou realitnou kanceláriou portálu Topreality.sk(www.topreality.sk/user/certifikat.php) Uvedené údaje o zobrazení poskytuje(spracúva), portál TopReality.sk. Pokiaľ sa rozhodnete reagovať emailom na inzerciu prezentovanú na: www.hprk.sk(internet. portál), máme…

Informácie o HPRK

HP Realitná Kancelária bola založená v januári 2008 JUDr. Patrikom Horniakom. Ako už z jej názvu vyplýva, je zameraná na predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností a služieb s tým spojených. Snahou našej Realitnej Kancelárie je prezentovať nehnuteľnosti v čo najširšom spektre, aby záujemcovia pri svojom rozhodovaní mali čo najviac relevantných informácii. Das HP Immobilienbüro wurde…