Pre konkrétneho klienta, hľadáme rodinný dom(pozemok), v meste Levice(SR), v časti ohraničenej ulicami Kuzmányho – J. Kollára.