Príjazd k pozemku: nespevnenou prístupovou cestou.

Rozvody: IS(elektric.) v dosahu.

Pozemok sa nachádza v prírodnom, tichom prostredí, mimo zastavaného územia obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je spevnená prístupová cesta. Výmera pozemku je –355m2(š. 4,48m x d.90m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: lúky a pasienky, trvalý trávny porast. Cena za nehnuteľnosť -cca 10€ za m2.