Príjazd k pozemku: nespevnenou prístupovou cestou.

Rozvody: IS(elektric.) v dosahu.

Pozemok sa nachádza v prírodnom, tichom prostredí, mimo zastavaného územia obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je spevnená prístupová cesta. Výmera pozemku je –440m2(š.9,4m/4,11m x 88,1m/82,55m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: záhrada, trvalý trávny porast. Cena za nehnuteľnosť -cca 10€ za m2.