Pozemok(Nitriansky kraj),v katastrál. úz. Pukanec -na predaj

Pozemok sa nachádza v prírodnom, tichom prostredí, mimo zastavaného územia obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je spevnená prístupová cesta. Výmera pozemku je –355m2(š. 4,48m x d.90m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: lúky a pasienky, trvalý trávny porast. Cena za nehnuteľnosť -cca 10€ za m2.

Pozemok(Nitriansky kraj),v katastrál. úz. Pukanec -na predaj

Pozemok sa nachádza v prírodnom, tichom prostredí, mimo zastavaného územia obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je spevnená prístupová cesta. Výmera pozemku je –440m2(š.9,4m/4,11m x 88,1m/82,55m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: záhrada, trvalý trávny porast. Cena za nehnuteľnosť -cca 10€ za m2.

Pozemok(Nitriansky kraj),v katastrál. úz. Pukanec -na predaj

Pozemok sa nachádza(v okrajovej časti), za zastavaným územím obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je miestna komunikácia. Výmera pozemku je –3992m2(š.6,3m/13,6m/3,04m x d.časť102,43m/89,33m + d.časť.40,2m/53,15m), poloha pozemku je severo-východná. Pozemok susedí s pozemkami: trvalý trávny porast, a ostatná plocha. Cena za nehnuteľnosť -cca 20€ za m2.

Pozemok(Nitriansky kraj),v katastrál. úz. Pukanec -na predaj

Pozemok sa nachádza v tichej lokalite, za zastavaným územím obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je miestna komunikácia. Výmera pozemku je –1138m2(š. 10,89m/9,52 x d.časť 17,7m/18,9m + d.časť 32,03m/31,46m + d.časť 60,25/64,72m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: trvalý trávny porast, a záhrada. Cena za nehnuteľnosť -cca 40€ za m2.

Pozemok(Banskobystrický kraj), v katastrál. úz. Dolná Lehota(v okolí Krpáčovo, Tále) -na predaj

Pozemok sa nachádza v prírodnom prostredí, nad zastavaným územím obce Dolná Lehota(extravilán). V priamej blízkosti je miestna komunikácia. Výmera pozemku je –787m2(cca š.19,7m x 39,8m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: lúky a pasienky(trvalo porastené trávami), a spevnenou prístupovou cestou. Cena za nehnuteľnosť -dohodou. V cene je, aj štúdia/projekt rekreač. chaty.