Príjazd k pozemku: nespevnenou prístupovou cestou

Rozvody: IS v dosahu.

Pozemok sa nachádza(v okrajovej časti), za zastavaným územím obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je miestna komunikácia. Výmera pozemku je –3992m2(š.6,3m/13,6m/3,04m x d.časť102,43m/89,33m + d.časť.40,2m/53,15m), poloha pozemku je severo-východná. Pozemok susedí s pozemkami: trvalý trávny porast, a ostatná plocha. Cena za nehnuteľnosť -cca 20€ za m2.