Slovak

HP Realitná Kancelária bola založená v januári 2008 JUDr. Patrikom Horniakom.

Ako už z jej názvu vyplýva, je zameraná na predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností a služieb s tým spojených.

Snahou našej Realitnej Kancelárie je prezentovať nehnuteľnosti v čo najširšom spektre, aby záujemcovia pri svojom rozhodovaní mali čo najviac relevantných informácii.

Deutsch

Das HP Immobilienbüro wurde im Januar 2008 vom Dr. jur. Patrik Horniak gegründet.

Wie bereits aus dem Namen hervorgeht, orientiert sich das Büro auf Verkauf, Ankauf und Vermietung von Immobilien und damit verbundene Dienstleistungen.

Unser Immobilienbüro bemüht sich Immobilien in wo möglichst weitestem spektrum zu präsentieren, damit die Interessenten bei ihrer Entscheidung möglichst viele relevante Informationen bekommen.

English

HP Real Estate Agency was established in January 2008 by JUDr. Patrik Horniak.

As the name demonstrates, the agency is focused on the sale, purchase and rent of real estate and the related services.

The ambition of HP Real Estate Agency is to present real estate in the broadest possible spectre in order to provide customers with as much relevant information as possible when making decisions.

Vytlačiť Vytlačiť |