Príjazd k pozemku: nespevnenou prístupovou cestou

Rozvody: IS v dosahu

Pozemok sa nachádza v tichej lokalite, za zastavaným územím obce Pukanec(extravilán). V priamej blízkosti je miestna komunikácia. Výmera pozemku je –1138m2(š. 10,89m/9,52 x d.časť 17,7m/18,9m + d.časť 32,03m/31,46m + d.časť 60,25/64,72m), poloha pozemku je juho-východná. Pozemok susedí s pozemkami: trvalý trávny porast, a záhrada. Cena za nehnuteľnosť -cca 40€ za m2.